TLBB Kiếm Khách
Đăng ký tài khoản [Hãy nhập thông tin một cách chính xác]
► Chọn máy chủ
► Tên tài khoản
► Email
► Số điện thoại
► Câu hỏi bí mật
► Câu trả lời
► Mật khẩu
► Nhập lại mật khẩu
► Mã PIN " Chú Ý Ghi Nhớ"
-->
Đăng ký
Chọn SV:

TLBB Kiếm Khách
Thông Tin Server
Phiên Bản: 2.9
Thể loại:Cày Cuốc
Exp:x4
Drop:2.0
Hệ thống phụ bản đầy đủ.
Hệ thống thần khí tiến cấp.
Võ Hồn,Long Văn, Điêu Văn.
Nhiều chức năng khác để bạn khám phá..
Bảo Mật Tuyệt Đối
Hệ thống chống DOS.
Hệ thống chống Flood.
Hệ thống Anti Hack.
Cam kết công bằng cho mọi game thủ.